Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!

Podpora výroby a laboratoří

Podpora výroby a laboratoří

Služba VWRCATALYST může vaším vědeckým pracovníkům pomoci zaměřit se pouze a jen na výzkum – tedy činnost, která plodí veškeré objevy a inovace. Naši školení pracovníci provedou provozní úkony, které podpoří efektivitu v laboratoři či výrobních prostorech.

Náš model správy služeb obsahuje systémy a procesy, které byly vytvořeny (a nadále se vyvíjejí) za účelem přímé podpory růstu vašeho podniku.

Nabízíme standardní operační postupy (SOP), dohody o úrovni poskytovaných služeb (SLA) a metriku klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), takže můžete zhodnotit návratnost vložených prostředků. Můžete také využít výhod naší strukturované metodiky konzultací podle systému Lean Six Sigma, která vám pomůže vylepšit výzkumné procesy a správu laboratoří.

Příběh úspěchu: podpora laboratoře a výroby

Zobrazit všechny Příběhy úspěchuPříprava roztoků (média, pufry a mobilní fáze)

Součástí je příprava všech médií od začátku do konce v souladu s protokoly; kontrola jakosti (pH, osmolalita, vodivost, barva atd.); zaznamenávání dat; označování výrobků, toxikologické označování; dělení vzorků na alikvotní podíly a příprava speciálních typů médií pod ochranným krytem kvůli prevenci vzájemné kontaminace.

Správa vzorků

Součástí je příjem, balení, příprava, sledování a přeprava vzorků se zajištěním souladu s příslušnou legislativou a přepravními pravidly (po zemi, po vodě či vzduchem).

Správa tlakových lahví

Součástí je monitorování stavu a naplnění tlakových lahví, výměna čistých lahví, řízení zásob a doobjednávání v souladu s místními postupy na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Doplňování suchého ledu

Součástí je objednávání a doplňování kontejnerů se suchým ledem podle potřeby a v souladu s postupy na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

Autoklávování

Součástí je každodenní odběr a kontrola předmětů, které mají být autoklávovány; zaznamenávání aktivit spojených s autoklávováním do příslušného výkazu; vyprázdnění autoklávu, prevence příslušných rizik a likvidace odpadu.

Mytí skla

Součástí je odběr špinavého skla ze sběrného místa laboratoře; mytí skla v souladu se směrnicemi o čistotě a doporučeními výrobce; navrácení vyčištěného skla do laboratoří; provedení testů čistoty; údržba myčky pro udržení neutrálního pH a prevenci usazenin; inspekce a kontrola jakosti, která ověří, že na skle nejsou odštěpky nebo že není příliš opotřebené. Může proběhnout decentralizovaně (myčky v několika laboratořích) nebo centralizovaně (jedna centrální mycí místnost).

Bezpečnostní služby

Součástí je správa zásob chemikálií, pravidelné kontroly bezpečnostního vybavení. Údržba bezpečnostní stanice a doplňování jejích zásob, inspekce na pracovišti a zajištění souladu laboratorních záznamů s předpisy (s podporou archivace).