Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Vědecká podpora

Vědecká podpora

Pracovníci služby VWRCATALYST s formálním vědeckým vzděláním a zkušenostmi vám mohou poskytnout podporu přímo na místě v souladu se specifickými požadavky vaší laboratoře.

Vědecká podpora představuje klíčovou položku v rámci celostního portfolia služeb VWRCATALYST. Najímáme, řídíme a rozvíjíme kvalifikované vědce se vzděláním v tradičních i nových oblastech výzkumu.

Tyto nepermanentní zdroje poskytují více flexibility a umožňují tak:

  • zadat výzkumné úkoly pracovníkům VWRCATALYST, abyste mohli dát prioritu strategické inovaci a vývoji;
  • přidávat, přesouvat nebo sdílet zdroje podle potřeby;
  • rychle reagovat na nové výzvy v oblasti výzkumu;
  • řídit a vylepšovat kvalitu a efektivitu vědeckých procesů;
  • změnit strukturu pracovních týmů za současného zachování kontinuity s podpůrnými pracovníky VWRCATALYST;
  • podpořit úspory na nákladech týkajících se infrastruktury náboru personálu a lidských zdrojů.

Náš model správy služeb obsahuje systémy a procesy, které byly vytvořeny (a nadále se vyvíjejí) za účelem přímé podpory růstu vašeho podniku.

Nabízíme standardní operační postupy (SOP), dohody o úrovni poskytovaných služeb (SLA) a metriku klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), takže můžete zhodnotit návratnost vložených prostředků. Můžete také využít výhod naší strukturované metodiky konzultací podle systému Lean Six Sigma, která vám pomůže vylepšit výzkumné procesy a správu laboratoří.

Příběhy úspěchu: Vědecká podporaBuněčné kultury

Includes maintaining primary, secondary and backup cell lines; scientific collaboration to develop cell lines; thawing, expanding, feeding and freeze-down; preparing and delivering cell aliquots; setup of routine cell-based assays; and lab record keeping.

Ošetření sloučenin

Includes maintaining compound library; sample registration, barcoding and storage; dispensing and weighing solid materials; dissolution; plate preparation; operating liquid handling equipment; sample delivery; lab record keeping; standard operating procedures (SOP) for regulated substances; maintaining lab consumables and equipment; and scientific collaboration with teams.

Podpora médií

Includes complex scientific media preparation; scientific collaboration to prepare experimental media; maintaining media stocks, ingredients and reagents; establishing aseptic protocols; following QA/QC procedures; maintaining lab consumables and equipment; and lab record keeping.

Podpora biotestů

Includes DNA/RNA extractions; PCR and gel electrophoresis; genotyping; protein assays; sample preparation; protein purification; scientific collaboration to develop assays; maintaining lab consumables and equipment; lab record keeping; and preparing study reports.

Chemická podpora

Includes sample preparation; wet chemistry; titration, pH, viscosity, solubility, refractive index, and colorimetric analyses; operation of advanced equipment including HPLC, GC, IR, NMR, and mass spectrometry; scientific collaboration to develop methods; performance of basic scientific calculations; lab record keeping; preparing analysis reports; and maintaining lab consumables and equipment.

Otevřete přístup do správy laboratoře

Includes management of an open lab area with shared equipment; managing the allocation of time to users; providing training with regard to specific laboratory rules; in-lab Environmental, Health and Safety; use of systems and equipment; providing equipment usage support; and serving as the point of contact for all questions and supporting demands of users. Our Open Lab Access Managers regularly hold a Bachelor's or Master's degree in a scientific field of study.