Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!

Podmínky vztahující se k užívání této webové stránky

Ochrana soukromí
Tato webová stránka byla navrhnuta tak, aby žádné osobní informace nebyly zobrazovány online nebo nebyly přístupné veřejnosti. Je možno procházet tuto stránku a naše katalogy bez toho, abyste nám řekli, kdo jste nebo nám o sobě sdělili jakékoliv informace. Abyste získali přístup ke speciálním částem stránky, prosíme Vás, abyste se registrovali.
Užívání dat
1. INFORMACE ZÍSKANÉ BĚHEM PROCESU OBJEDNÁVÁNÍ A OPERACÍ SE ZBOŽÍM
Zaregistrováním na tuto webovou stránku o Vás získáváme základní informace. Tyto informace neprodáváme ani nepředáváme třetí osobě. Jediný účel těchto informací je správně vyřídit Vaši objednávku.
Když se registrujete a poskytnete nám Vaši e-mailovou adresu, můžeme Vám čas od času poslat e-mail s doporučením zboží nebo nabídkou nových produktů, cen a služeb. Tento e-mail může obsahovat placené nebo neplacené reklamy řádných dodavatelů VWR. Když se zaregistrujete, budete mít možnost odmítnout tuto službu změnou nastavení vašeho profilu nebo pomocí prvního e-mailu, který jsme Vám poslali. Pokud chcete tyto e-maily přijímat, vždycky můžete své rozhodnutí změnit a pak jednoduše postupovat podle instrukcí na konci e-mailů. Uživatelé mají také možnost zamítnout zasílání e-mailů spojených s objednávkou.
2. INFORMACE ZÍSKANÉ BĚHEM PROPAGAČNÍCH PROGRAMŮ
Z e-mailů, elektronických a internetových reklamních kampaní stejně jako z e-newsletters, požadavků na literaturu, podpory a zákaznických průzkumů o Vás můžeme zaslat informace. Pokud zareagujete na propagační kampaň, VWR získává informace potřebné ke kontaktu a také další informace které nám pomohou vyhodnotit úspěch propagace a určit vhodnost této kampaně. Poskytnutím Vašeho e-mailu nám vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním informací o nových produktech, cenách a službách včetně placených reklam od řádných dodavatelů VWR. VWR nebude předávat jména, poštovní a e-mailové adresy a další kontaktní informace zadavatelům reklamy třetí strany kromě společných propagací VWR International a třetí strany. Vaše kontaktní informace, získané během propagačních kampaní mohou být předány autorizovanému dodavateli VWR, pokud je zodpovědný za dodání produktů zdarma, vzorků, informací atd. Kdykoliv je možno požadovat odstranění z našeho mailing listu – viz instrukce níže.
Na adresy z našeho mailing listu také zasíláme dotazníky. Tyto dotazníky jsou dobrovolné. Pomocí těchto dotazníků sbíráme informace, abychom lépe porozuměli potřebám našich zákazníků a mohli tak zlepšovat naše služby. Občas obdrží VWR International e-mailové adresy od svých dodavatelů  a zašle na ně svoje elektronické marketingové materiály. Odstranění vaši e-mailové adresy z těchto seznamů je na požádání také možné.
3. OSOBNÍ DATA
Při registraci (nebo za jiným účelem) budete požádání o poskytnutí osobních údajů, např. jméno a příjmení kontaktní osoby vaší organizace. Ujišťujeme Vás, že s těmito osobními údaji je nakládáno ve shodě s legislativními direktivami na ochranu osobních údajů implementovanými Evropskou unií.
Odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Prosíme, dbejte na to, že pokud kliknete na jeden z těchto odkazů, opouštíte naši webovou stránku a vstupujete na zcela jinou webovou stránku. Tato jiná stránka může mít jiné podmínky ochrany soukromí než naše webová stránka a za obsah těchto stránek neneseme žádnou zodpovědnost.
Cookies
Používáme softwarové prostředky zvané "cookies" abychom detekovali, jakou regionální stránku si uživatel vybral jako trvalou VWR stránku. Tyto cookies mohou být zablokovány bez výrazné újmy na průběhu procesu. Dále generujeme dočasné cookies, které rozpoznávají uživatele a relaci. Ty nám pomáhají obsluhovat nákupní košík. Mohou být také zablokovány, ale pokud se tak stane, nebude možno nakupovat.
Log soubory
Při vaší návštěvě našeho webu jsou vytvářeny log soubory. Nikdy nespojujeme žádné informace získané v log souborech  s informacemi, umožňujícími osobní identifikaci. Log soubory jsou využívány ke správě zatížení serveru a pomáhají k poskytování spolehlivého provozu a to vždy bez jakéhokoliv spojení s Vaší osobní identitou. Informace v log souborech zahrnují IP adresy, typy browserů a navštívené stránky.
Odpovědnost
Tato webová stránka je provozována jako bezplatná služba uživatelům a je určená pouze pro představu, co jsme schopni nabídnout. Proto i když se snažíme ze všech sil zajistit, že používání této webové stránky je bezproblémové, zříkáme se jakékoliv odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoli přímým, nepřímým nebo trestním škodám včetně (bez omezení) náhodných a následných škod, ušlých zisků nebo poškození, včetně všech právních a doplňkových výdajů souvisejících s přístupem a užíváním této webové stránky nebo jakýchkoliv webových stránek, na které je z ní odkázáno nebo jakémukoliv zboží, službám nebo informacím uvedeným na těchto stránkách, ať už jsou založeny na záruce, smlouvě, přečinu nebo jakémkoliv jiném legálním základu. Jakýkoliv přístup a užívání této webové stránky a jakékoliv stránky, na kterou zde odkazujeme a jejich obsahu je na uživatelovo nebezpečí.
Jste zbaveni odpovědnosti za všechny škody a náklady vztahující se k případu, že výsledkem vašeho použití této webové stránky je jakékoliv soudní řízení proti společnosti VWR International.
Produkty a služby
Objednávka, nákup a nebo prodej jakýchkoliv produktů a služeb společností VWR International jsou předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti VWR. Produkty a služby uvedené na této webové stránce nemusí být dostupné ve všech zemích. Vyhrazujeme si právo tuto stránku kdykoliv doplnit, modifikovat nebo z ní cokoliv vymazat bez předešlého upozornění, ale nejsme zodpovědni za to, že bude aktualizována.
Copyright & obchodní známka
Tato webová stránka a informace, které jsou na ní obsaženy a zmíněny jsou pouze informativního charakteru a jakákoliv reprodukce, přeposílání nebo jiná takováto zneužití jsou přísně zakázána. Všechny obchodní známky, servisní známky a loga zobrazená na této webové stránce jsou registrované nebo neregistrované obchodní známky společnosti VWR International nebo třetích stran. Nic, co tyto stránky obsahují, nesmí být chápáno jako udělení práv k nim a jakékoliv jejich zneužití je přísně zakázáno.
Ochrana informací
Všechny informace obsažené na stránkách společnosti VWR International jsou uloženy a udržovány v bezpečných zařízeních. Naše webová stránka je pravidelně testována na případná prolomení ochrany. Naše nynější ochranná technologie je Secured Socket Layer (SSL).
Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto podmínky.