Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Shoda a metrologie

Kalibrace, validace a kvalifikace (IQ/OQ/PQ)

Shoda a metrologie

V laboratorním prostředí jsme často nuceni dodržovat specifické předpisy a být v souladu s validačními plány (VP). VWR pokytuje komplexní rozsah shody, validace a kalibrace jako samostatné služby nebo jako součást programu preventivní údržby.

Služba shoda a metrologie je specializovaný servisní program pro více dodavatelů, ve kterém poskytujeme validaci, kalibraci a IQ/OQ/PQ pro všechny druhy laboratorních přístrojů. Kvalifikovaní inženýři jsou vyškoleni, aby dosahovali nejlepších výsledků v měření s minimální nejistotou.Všechna měření jsou dokumentována v certifikátech nebo ve zprávách splňující všechny požadavky předpisů ISO 9000/9001, FDA a GMP/GLP.

Naši inženýři Vám mohou pomoci s :

  • přípravou protokolů IQ/OQ 
  • provedením validace IQ/OQ & PQ
  • validace laboratorních přístrojů a aplikací
  • kalibrací přístrojů a laboratorních zařízení