Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.

Celkový organický uhlík (TOC)

Celkový organický uhlík (TOC)

Celkový organický uhlík (TOC) je množství uhlíku vázané v organické sloučenině a často se používá jako nespecifický ukazatel kvality vody. Rychlý způsob stanovení TOC kolorimetrickou metodou činí z této metody snadnou metodu dosahující skvělých výsledků.

  • Rychlá digesce
  • Výběr fotometrů a spektrofotometrů a trubic pro TOC připravených k použití a práškových polštářků.