Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.

Podmínky používání této webové stránky

Ochrana osobních údajů 

VWR Prohlášení GDPR

1. Základní informace o ochraně osobních dajů 

Obecné

Následující text Vás seznámí se způsoby zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoliv údaje, podle kterých je možné Vás identifikovat. Podrobné informace ohledně ochrany dat v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.  

Sběr dat na našich webových stránkách 

Kdo je zodpovědný za sběr dat prostřednictvím našich stránek?

Údaje získané na těchto stránkách jsou zpracovávány správcem stránek. Podrobné informace a kontakt na správce stránek jsou uvedeny v právním ujednání o používání tohto webu.

Jak získáváme Vaše údaje?

Některé údaje nám poskytujete Vy sami,  například na kontaktním formuláři. 

Jiné údaje jsou získány automaticky prostřednictvím našeho IT systému při návštěvě našich stránek. Jsou to především údaje technického charakteru, jako například typ prohlížeče nebo operační systém, který používáte při přístupu na naše stránky. Tyto údaje jsou automaticky zaznamenány, jakmile vstoupíte na naše stránky. 

K čemu Vaše údaje využíváme?

Část údajů slouží k zajištění správného fungování našich stránek. Další údaje mohou být využívány k analýze způsobu využívání stránek uživateli.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Máte oprávnění si kdykoliv bezplatně vyžádat informace o osobních uložených údajích, jejich původu, jejich příjemcích a účelu pro který byly získány. Můžete požádat o jejich opravu, blokování nebo smazání. Pokud máte další dotazy ohledně správy a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v právním ujednání o používání těchto stránek. Kromě toho můžete podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.  

Analýza a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich stránek může být provedena statistická analýza uživatelského chování. Děje se tak především díky cookies a takzvaným analyzačním nástrojům. Analýza Vašeho chování při prohlížení stránek se zpravidla provádí anonymně, tzn. že Vás podle ní nemůžeme identifikovat. Můžete vyjádřit nesouhlas s touto analýzou nebo jí můžete zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů

2. Obecné a povinné informace

Ochrana údajů 

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Nakládáme s nimi jako s důvěrnými údaji a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto stránek budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaj je jakákoliv informace která identifikuje Vaši osobu. Toto prohlášení zásad ochrany osobních údajů objasňuje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále také objasňuje jak a za jakým účelem se tak děje.

Vemte prosím na vědomí, že přenos informací na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) s sebou vždy nese určitá bezpečnostní rizika. Úplná ochrana osobních údajů před přístupem třetích stran není možná.

Uvedení zodpovědné strany 

Strana zodpovědná za zpracování dat na těchto webových stránkách je: 

VWR International s. r. o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice

Telefon: +420 321 570 321
Email: info.cz@vwr.com

Zodpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s dalšími rozhoduje o účelech a způsobech zpracování Vašich osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy a jiné).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnohé operace při zpracování osobních údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální zpráva zaslaná na naši e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  

Právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu

V případě porušení ochrany osobních údajů má postižená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem v otázkách ochrany osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů země, ve které má společnost sídlo. 

Technologie šifrování SSL nebo TLS  

Tyto webové stránky využívají šifrování SSL nebo TLS kvůli zajištění bezpečnosti a ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou např. objednávky nebo poptávky, které nám pošlete jako provozovateli webové stránky. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek webového prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování pomocí SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám sdělíte, číst třetí osoby.

Šifrované platby na tomto webu

Pokud je podmínkou uzavření smlouvy poskytnutí platebních informací (napříkald číslo účtu pro inkasní transakce), budeme tyto údaje potřebovat, abychom mohli obdržet Vaši platbu. 

Standardně prováděné platební transakce (Visa/MasterCard, inkasní transakce) jsou prováděny pouze prostřednictvím šifrovaných připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek webového prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou být žádné informace o platbách, které nám poskytnete, přístupné třetím stranám. 

Poskytování informací, blokování, smazání 

Máte oprávnění kdykoliv si bezplatně vyžádat informace o osobních uložených údajích, jejich původu, jejich příjemcích a účelu pro který byly získány. Můžete požádat o jejich opravu, blokování nebo smazání. Pokud máte další dotazy ohledně správy a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v právním ujednání o používání těchto stránek. Kromě toho můžete podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. 

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mailů

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné sekce na webových stránkách pro zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů se tímto zakazuje. Provozovatelé webových stránek si výslovně vyhrazují právo provést v případě nevyžádaného zasílání reklamních e-mailů, např. spamu, právní kroky.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů v naší společnosti 

VWR International s. r. o.
DPO

Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice

Telefonní číslo: +420 321 570 321
Email: DPO@vwr.com

4. Sběr informací na našich webových stránkách

Cookies

Nětkeré z našich stránek používájí cookies. Cookies nepoškozují Váš počítač ani neobsahují žádné viry. Cookies usnadňují a zefektivňují používání našich stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a prohlížeči.  

Většina používaných cookies jsou takzvané "session cookies." Ty jsou okamžitě smazány hned po Vaší návštěvě. Další zůstávájí v paměti Vašeho zařízení dokud je nesmažete. Tyto soubory nám umožňují rozeznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě našich stránek. 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o uložení souborů cookies a abyste mohli povolit cookies jen v jednotlivých případech, schválit cookies pro určité případy nebo je obecně odmítnout či aktivovat automatické smazání cookies při zavírání prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být omezena funkčnost webových stránek.

Cookies, které jsou potřebné pro provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých Vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání cookies kvůli technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování svých služeb. Pokud budou ukládány další soubory cookies (např. cookies pro analýzu Vašeho chování při prohlížení stránek), bude o nich v těchto zásadách ochrany osobních údajů pojednáno zvlášť.

Serverové logy

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do takzvaných serverových logů, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • typ a verze počítače 
  • použitý operační systém 
  • http referer
  • host name přístupového počítače
  • čas vyvolání stránky 
  • IP adresa

Tyto informace nejsou slučovány s údaji z jiných zdrojů. 

Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, který povoluje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou u nás za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek uloženy Vaše údaje z kontaktního formuláře a to včetně Vámi uvedených kontaktních údajů. Tyto informace nebudeme bez Vašeho souhlasu s nikým sdílet.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální zpráva zaslaná na naši e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo nepomine účel pro ukládání těchto údajů (např. poté, co byl Váš dotaz zpracován). Závazná zákonná ustanovení – především stanovené lhůty pro archivování – zůstávají nedotčeny.

Registrace na těchto webových stránkách

Pro získání přístupu k dalším funkcím, které nabízíme se můžete na našich stránkách zaregistrovat. Vložené údaje budou využity pouze za účelem využívání příslušného webu nebo služby, ke kterým jste se přihlásili. Je nutné uvést všechny povinné informace vyžádané při registraci. Jinak Vaši registraci nemůžeme potvrdit.   

Pokud bude nutné Vás informovat o změnách rozsahu naší webové stránky nebo o technických změnách využijeme Vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci. 

Zpracování údajů zadaných během registrace probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální zpráva zaslaná na naši e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Udaje, které zadáte při registraci u nás zůstanou, dokud budete registrováni na našcich webových stránkách. Závazná zákonná ustanovení – především stanovené lhůty pro archivování – zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (informace o zákaznících a smlouvách)
Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro vznik nebo změnu právního vztahu s námi (master data). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který povoluje zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových stránek (uživatelská data) shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pouze v případě, že je to nezbytné pro umožnění nebo vyúčtování služby uživateli.

Shromážděné informace o uživatelích budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení smluvního vztahu. Zákonem stanovené lhůty pro archivaci tím zůstanou nedotčeny.

Údaje odeslané při uzavírání smlouvy s online prodejci, maloobchody a při mailových objednávkách

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám jen v nezbytných případech kdy je to nutné pro splnění podmínek smlouvy, například společnostem, které doručují zboží nebo bankám, jejichž prostřednictvím provádíte platby. Vaše údaje nejsou předávány za žádným jiným účelem, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas. Vaše údaje nezpřístupňujeme třetím stranám za účelem nabídky jejich zboží bez Vašeho výslovného souhlasu. 

Zpracování dat probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, které umožňuje zpracování před uzavřením smlouvy nebo pro zajištění předsmluvních opatření.

Přenos dat při přihlášování ke službám a digitálnímu obsahu

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám jen v nezbytných případech, kdy je to nutné pro splnění podmínek smlouvy, například bankám, jejichž prostřednictvím provádíte platby.

Vaše údaje nejsou předávány za žádným jiným účelem, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas. Vaše údaje nezpřístupňujeme třetím stranám za účelem nabídky jejich zboží bez Vašeho výslovného souhlasu. 

Zpracování dat probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, které umožňuje zpracování před uzavřením smlouvy nebo pro zajištění předsmluvních opatření.

5. Sociální média 

Pluginy pro Facebook (tlačítka Like & Share)

Na našich webových stránkách jsou integrovány pluginy pro sociální síť Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy pro Facebook poznáte podle loga Facebook nebo podle tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na naší stránce. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se díky pluginu přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že Vaše IP adresa navštívila naši stránku. Když kliknete na facebookové tlačítko „To se mi líbí“ a současně jste přihlášeni ve svém facebookovém účtu, můžete na obsah našich stránek odkazovat na svém facebookovém profilu. Díky tomu může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu předávaných údajů ani o jejich využití ze strany Facebooku. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook pod následujícím odkazem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřazoval návštěvu našich stránek k Vašemu facebookovému účtu, odhlaste se prosím z Vašeho facebookového uživatelského účtu. 

Twitter plugin

Na našich webových stránkách a v našich aplikacích jsou integrovány funkce služby Twitter. Poskytovatelem služeb je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Při používání Twitteru a funkce “Retweet” jsou webové stránky, které navštěvujete připojeny k Vašemu účtu na Twitteru a viditelné pro ostatní uživatele. Současně s tím budou na Twitter převedeny také Vaše údaje. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu předávaných údajů ani o jejich využití ze strany Twitteru. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter pod následujícím odkazem ttps://twitter.com/privacy.

Na svém účtu si můžete nastavit míru ochrany osobních údajů pod následujícím odkazem https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Naše stránky využívají funkce sociální sítě Google+. Poskytovatelem služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sběr a zpřístupnění informací: Při používání tlačítka Google +1 můžete zveřejňovat informace po celém světě. Prostřednictvím tlačítka Google+ můžete vy a další uživatelé přijímat personalizovaný obsah informací od Google a našich partnerů. Google ukládá jak tu skutečnost, že jste přijal obsah typu +1'd a také ukládá informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste stiskli tlačítko +1. Vaše +1 může být zobrazeno společně s názvem Vašeho profilu a fotkou v Googlu, například při zobrazení výsledků vyhledávání nebo na jiných místech webových stránek a inzercí na internetu. 

Google zaznamenává informace o Vašich +1 aktivitách za účelem zlepšení služeb zákazníkům. Abyste mohli využívat tlačítko Google + pořebujtete globální veřejný profil na Google, který musí obsahovat minimálně název profilu. Tento název je poté využíváv všemi Google službami. V některých případech může tento název nahradit jiný název, který jste použili dříve pro sdílení obsahu na svém Google účtu. Identita Vašeho Google profilu může být zobrazena uživatelům, kteří znají Vaši e-mailovou adresu nebo jiné informace, které Vás mohou identifikovat. 

Využití získaných dat: Navíc k uvedenému využití jsou informace, které poskytujete využívány v souladu se zásadami o ochraně údajů společnosti Google. Google může zveřejnit souhrné statistiky o aktivitách uživatelů  +1 nebo je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo spřízněné weby. 

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aplikace Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, které umožňují analyzování způsobu Vašeho využívání webových stránek. Informace shromážděné prostřednictvím cookies o Vašem používání internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Ukládání cookies společnosti Google pro účely analýz je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky i svých inzercí. 

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete znemožnit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě zřejmě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů prostřednictvím cookies vztahujících se k Vašemu využívání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a jejich předávání společnosti Google, jakož i zpracovávání těchto údajů Googlem tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče plugin prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmítnutí shromažďování údajů
Shromažďování údajů aplikací Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Tím bude nastaven odhlašovací soubor cookie (opt-out), který zamezuje shromažďování Vašich údajů při navštívení této internetové stránky v budoucnu: Disable Google Analytics.

Další informace o nakládání s údaji uživatelů v rámci aplikace Google Analytics naleznete v zásadách o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Smluvní zpracovávání údajů (Outsourcing) 
Se společností Google máme uzavřenou smlouvu o smluvním zpracovávání údajů a při využívání služby Google Analytics přísně dodržujeme a prosazujeme požadavky stanovené německými úřady pro ochranu údajů.

Google AdSense

Na našich webových stránkách využíváme služby Google AdSense k začlenění reklamních sdělení, jejichž poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense využívá takzvané "cookies", což jsou textové soubory uložené ve Vašem počítači, které umožní analýzu způsobu Vašeho využívání webových stránek. Google AdSense navíc využívá takzvané web beacons (invisible graphics). Prostřednictvím těchto web beacons, lze například vyhodnotit návštěvnost těcho stránek.

Informace vztahující se k způsobu jakým využíváte naše stránky (včetně IP adresy) a seznamu sdělených reklamních formátů jsou převedny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace mohou být Googlem předány smluvním partnerům. Google neprovádí slučování Vaši IP adresy s jinými uloženými údaji. 

Ukládání tzv. „AdSense" cookies je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na provádění analýz uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky a pro účely své internetové reklamy.

Ve svém internetovém prohlížčeči můžete zakázat instalaci cookies. V případě deaktivování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezena. Používáním naší webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů Googlem výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Google Analytics Remarketing

Naše webová stránka využívá služeb Google Analytics Remarketing v kombinaci s the cross-device capabilities of Google AdWords ad DoubleClick. Poskytovatelem služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit cílovou skupinu s propagačním marketingem vytovřeným službou Google Analytics Remarketing napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem je umožněno personalizované zobrazování inzerce na základě Vašich potřeb, identifikovaných dle Vašeho předchozího chování a prohlížení na jednom zařízení (např. v mobilním telefonu) na dalších zařízeních (tablet nebo počítač).  

Jakmile nám udělíte souhlas, Google přiřadí historii Vašich webových stránek a aplikací k Vašemu účtu u Google. Tímto způsobem můžete na jakémkoliv zařízení, ze kterého se přihlásite na Google účet využívat a prohlíže stejné osobní nabídky a reklamní akce. 

Pro definici a tvorbu cílového publika získává Google Analytics ověřená ID uživatelů, kteří jsou dočasně připojeni k našim údajům z Google Analytics.   

Na uvedeném odkaze:https://www.google.com/settings/ads/onweb/ se můžete trvale odhlásit vypnutím personalizované inzerce na svém Google účtu. 

Archivace údajů získaných prostřednictvím Google účtu je povoleno pouze s Vaším výslovným souhlasem, který můžete udělit nebo zrušit na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Pro sběr dat, která nejsou slučována s Vaším účtem Google Account (např. kvůli tomu, že ho nemáte nebo jste nesouhlasili se slučováním), se sběr ůdajú řídí podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky i svých reklam.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách o ochraně údajů společnosti Google na tomto odkaze: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords a Google měření konverze  (Google Conversion Tracking)

Tato internetová stránka používá aplikaci Google AdWords. AdWords je reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (dále jen „Google”).

V rámci aplikace Google AdWords používáme tzv. Conversion-Tracking neboli měření konverze. Pokud kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, bude do Vašeho počítače uložen soubor cookie pro měření konverze. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Platnost těchto souborů cookies skončí po uplynutí 30 dnů a neslouží k identifikaci osoby uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky v rámci této internetové stránky a pokud platnost souboru cookie dosud nevypršela, pak společnost Google i my zjistíme, že uživatel otevřel reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník (inzerent) Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nemohou být sledovány prostřednictvím internetových stránek inzerentů AdWords. Informace získané pomocí cookies k měření konverze slouží k vypracovávání statistik pro inzerenty AdWords, kteří se rozhodli pro používání měření konverze. Inzerenti se dozvědí celkový počet kliknutí uživatele, který klikl na jejich reklamu a byl přesměrován na internetovou stránku, na níž je umístěn tag pro měření konverze. Tito inzerenti však neobdrží informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat osobu konkrétního uživatele. Pokud si nepřejete účastnit se měření konverze, můžete toto používání odmítnout jednoduchou deaktivací cookies Google pro měření konverze ve svém internetovém prohlížeči v uživatelském nastavení. Poté nebudete zahrnuti do statistik měření konverze.

Ukládání tzv. „konverzních cookies“ neboli cookies sloužících k měření konverze je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na provádění analýz uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky a pro účely své internetové reklamy.

Bližší informace o aplikacích Google AdWords a měření konverze Google Conversion-Tracking naleznete v zásadách o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o uložení cookies a aby cookies byly povoleny pouze v jednotlivých případech, nastavit povolení cookies pro určité případy nebo je zcela zakázat, jakož i aktivovat automatické mazání cookies při ukončení Vašeho prohlížeče. V případě deaktivování cookies však může být funkčnost této internetové stránky omezena.

7. Newsletter

Údaje v souvislosti s newsletterem

Pokud si přejete odebírat newsletter nabízený na naší internetové stránce, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu a informace, díky nimž budeme moci prověřit, zda jste skutečně majitelem uvedené e-mailové adresy a zda souhlasíte s odběrem newsletteru. Jiné údaje nejsou shromažďovány, popř. mohou být shromážděny pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně za účelem zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. 

Údaje zadané do kontaktního formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich využíváním k zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit, například pomocí odkazu k „odhlašování“ v newsletteru. Zákonnost dříve provedeného zpracování údajů před zrušením souhlasu zůstává tímto zrušením nedotčena.

Údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru newsletteru, ukádáme až do doby, kdy se odhlásíte z odběru newsletteru, a po zrušení odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které jsou námi uchovávány k jiným účelům (např. e-mailové adresy členů), zůstávají tímto nedotčeny. 

Marketo
Tato webová stránka využívá k rozesílání newsletterů služeb Marketo. Poskytovatelem služeb je Marketo, Inc, 901 Mariners Island Blvd., San Mateo, CA 94404, USA. Marketo Inc. je služba která organizuje a analyzuje distribuci newsletterů. Údaje, které poskytnete (např. Vaše e-mailová adresa) při přihlášení k odebírání našeho newsletteru je uložena na serverech Marketo v USA.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách o ochraně údajů společnosti Marketo na adrese: https://www.marketo.com/company/legal/

Zhotovení smlouvy o externím zpracování dat

Se společností Marketo Inc. jsme uzavřeli smlouvu o externím zpracování dat, která je zcela v souladu se všemi požadavky k ochraně osobních údajů.  

8. Plugins and tools

YouTube

Naše internetová stránka používá pluginy stránky YouTube provozované Googlem. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru Youtube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete tím stránce YouTube, aby Vaše chování při surfování přímo přiřadila k Vašemu osobnímu profilu. Tomuto můžete zamezit odhlášením ze svého Youtube účtu.

Využívání aplikace YouTube je prováděno v zájmu optimalizace a řádného zobrazování naší online nabídky. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Více informací o způsobu manipulace s údaji uživatelů najdete v prohlášení splečnosti You Tube o ochraně osobních údajjů na odkaze https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Fonty Google Web

Tato stránka používá k jednotnému zobrazení fontů (písma) tzv. webové fonty poskytované společností Google. V případě vstupu na určitou stránku umístí Váš internetový prohlížeč potřebné webové fonty do své dočasné paměti tak, aby bylo možné správně zobrazovat texty a styly písma.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Googlu. Díky tomu Google zjistí, že z Vaší IP adresy byl proveden přístup na naši internetovou stránku. Používání webových fontů Google Web Fonts je prováděno v zájmu jednotného a správného zobrazování našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud Váš internetový prohlížeč nepodporuje internetové fonty Web Fonts, bude Váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o internetových fontech Google Web Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách o ochraně údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tato stránka používá mapovou aplikaci Google Maps prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K využívání funkcí aplikace Google Maps je nezbytné, aby byla uložena Vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Poskytovatel této stránky nemá jakýkoliv vliv na tento datový přenos.

Používání Google Maps je prováděno v zájmu řádného zobrazování našich online nabídek a v zájmu snadné vyhledatelnosti námi uváděných míst na internetové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Další informace o nakládání s údaji o uživatelích naleznete v zásadách o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.