Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Rozpouštědla VWR® HiPerSolv LC-MS a Ultra LC-MS určená speciálně pro UHPLC-MS

Speciální cena!
Rozpouštědla VWR® HiPerSolv LC-MS a Ultra LC-MS určená speciálně pro UHPLC-MS
PLATNÉ DO: 31/05/2018
Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

Metoda LC-MS se rychle stává nejdůležitějším analytickým nástrojem nabízejícím přesnost a účinnost.
 

  • Vysoká čistota s vysokou propustností UV
  • Nízký obsah vody a reziduí po odpaření
  • Vysoká čistota umožňující mimořádně nízké meze detekce v jakémkoliv režimu detekce při použití s UHPLC
  • Nízký obsah alkalických kovů max. 100 ppb, obsah pro řadu kovů je pouze 20 ppb splňující požadavky jakosti Ultra LC-MS
  • Nízká úroveň anorganických a kovových iontů umožňující vysokou spektrální citlivost
  • Nízká základní linie gradientu
 
  Popis Bal. (l) Kat. č. Akční cena Množství
  2-propanol 1 84881.290E  
  2-propanol 2,5 84881.320E  
  Acetonitril 1 83640.290E  
  Acetonitril 2,5 83640.320E  
  Acetonitril ULTRA 1 83642.290E  
  Acetonitril ULTRA 2,5 83642.320E  
  Etylacetát 2,5 85481.320E  
  Metanol 1 83638.290E  
  Metanol 2,5 83638.320E  
  Metanol ULTRA 1 85800.290E  
  Metanol ULTRA 2,5 85800.320E  
  Tetrahydrofuran 1 84882.290E  
  Tetrahydrofuran 2,5 84882.320E  
  Voda 1 83645.290E  
  Voda 2,5 83645.320E  

 

Rozpouštědla VWR® HiPerSolv CHROMANORM® pro HPLC

Speciální cena

Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

PLATNÉ DO 31/05/2018

Rozpouštědla VWR® PESTINORM® SUPRA TRACE pro stopovou analýzu pesticidů a organických látek

Speciální cena

Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

PLATNÉ DO 31/05/2018

Nová rozpouštědla VWR® PESTINORM® pro headspace analýzu organických těkavých nečistot

Speciální cena

Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

PLATNÉ DO 31/05/2018

Směsi VWR® HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS

Special price!

Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

PLATNÉ DO 31/05/2018

Přísady VWR® HiPerSolv CHROMANORM® pro LC-MS

Speciální cena

Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

PLATNÉ DO 31/05/2018

Sekundární referenční standardy pro plynovou chromatografii

Speciální cena

Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

PLATNÉ DO 31/05/2018

Rozpouštědla VWR® HiPerSolv CHROMANORM® v hliníkových nádobách pro HPLC

Speciální cena

Chromatografické ingredience z kuchyně společnosti VWR

PLATNÉ DO 31/05/2018