Tisk…

tert-Butylchlorodimethylsilane

Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí

ABCRAB110914.0100EA 0 CZK
ABCRAB110914.0100
tert-Butylchlorodimethylsilane
tert-Butylchlorodimethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
MW: 150,72 g/mol
Bod varu: 125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 87…90 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 22 °C
MDL Number: MFCD00000501
CAS číslo: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR