Tisk…

Síran amonný 99+%, Ultrapure

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

J64419.A3EA 2520 CZK
J64419.A3 J64419.36 J64419.22
Síran amonný 99+%, Ultrapure
Síran amonný
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Bod tání: ∼ 280 °C (rozkl.)
Hustota: 1,769
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003391
CAS číslo: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR