Tisk…

VWR® Thermal Shake Touch

Dodavatel: VWR


VWR®
460-0205EA 93970 CZK
460-0205 460-0206 460-0203 460-0204 460-0202 VWRU10027-176 VWRU89232-908 460-0207
VWR® Thermal Shake Touch
Termostaty blokové Termostaty blokové/třepací
Termomixér Thermal Shake Touch je navržený pro aplikace, které vyžadují konzistentní a přesné výsledky. Zařízení má funkce vyhřívání a míchání. Jednotka s nízko profilovým designem používá vyměnitelné bloky, do kterých je možné umístit velké množství zkumavek a mikrodestiček. Dotykový LCD displej umožňuje rychlejší nastavení teploty, rychlosti míchání a času, která lze zobrazit najednou. Displej zařízení zobrazuje nápovědu a provozní tipy na obrazovce. Displej zařízení je možné ovládat i v gumových rukavicích používaných v laboratoři.

  • jednoduchý 4,3" barevný dotykový LCD displej umožňuje uživateli ukládat a vizuálně sledovat průběh procesu na stavovém řádku displeje u pěti uživatelem definovaných programů; každý program s pěti nezávislými kroky
  • vhodné pro rychlý ohřev a míchání při vysokých otáčkách, má funkci pulsního režimu, ideální pro aplikace vyžadující rychlé míchání
  • časovače 1 min až 99 h 59 min se zvukovým alarmem, funkce vyhřívání zařízení se automaticky vypne v případě, že jednotka rozpozná nějaký vnitřní problém
  • USB rozhraní umožňuje přenos informací na flash disk: zaznamenávání dat, ukládání programů a aktualizace softwaru

Možnost programování zařízení umožňuje uživateli automatizované ovládání jednotky pomocí nastavených programů. Zařízení má paměť na pět různých programů, každý program může mít až pět kroků. Funkce nastavení míry ohřevu umožňuje oddělené definování rychlosti ohřevu s krokem po 0,5 °C/min. Režim jednobodové kalibrace zajišťuje maximální přesnost teploty. Tato metoda umožňuje uživateli nakalibrovat až 6 různých definovaných hodnot teploty. Jednotka je vyrobena z vysoce kvalitních chemicky a tepelně odolných polymerů, takže kryt zařízení zůstane v průběhu provozu při normálních teplotách chladný na dotek. Funkce maximálního teplotního limitu zajišťuje, že teplota nepřekročí hodnotu nastavenou uživatelem. Tato funkce umožňuje zpracovávat vzorky citlivé na teplo. Zařízení je vybaveno indikační diodou, která se rozsvítí v případě, že teplota dosáhne hodnoty 40 °C, a bude svítit, dokud teplota neklesne pod hodnotu 40 °C.

Pokročilá elektronika zařízení a teplotní čidlo zajišťují přesné a spolehlivé nastavení teploty v rozsahu provozních teplot od 5 do 35 °C (maximální vlhkost 80 %, bez kondenzace). Jednotka je vhodná pro aplikace, jako je pěstování buněčných kultur, DNA, RNA, hybridizace a studie bílkovin.

Informace pro objednávání: Blocks are required to use the unit and are ordered separately.

Informace o dodávce: společně s blokem na 1,5 ml zkumavky (460-0210), se stojánkem a krytem. Ostatní bloky musí být objednány zvlášť. S termomixérem VWR® Thermal Shake Touch lze použít bloky Eppendorf Thermomixer R®. K dispozici jsou rovněž modely s identifikačním NIST certifikátem, tyto modely zahrnují identifikační tříbodovou kalibraci. Identifikační certifikát zahrnuje aktuální data měření kalibrace a nejistoty naměřených dat. Kalibrační laboratoř pracuje v souladu s normami ISO/IEC 17025.

Upozornení: *RT = okolní teplota
** bloky na mikrozkumavky obsahují odnímatelný stojan a kryt
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR