Tisk…

Filtrační destičky, Captiva NDLipids

Dodavatel: Agilent Technologies
Captiva
VARIA59640002IEA 8370 CZK
VARIA59640002I VARIA59640002SK VARIA59640002RK
Filtrační destičky, Captiva NDLipids
Mikrodestičky Destičky filtrační
Capitiva NDLipids je jednoduchá a snadno použitelná standardní proteinová srážecí destička. Bezkapková (ND) 96-jamková filtrační destička je speciálně navržena pro účinné odstranění fosfolipidů z biotekutin. Captiva NDLipidsodstraňují lipidy, proteiny, povrchově aktivní látky a další maticové interference z extraktů plasmy. Iontová suprese je značně snížena pro zvýšené citlivosti a preciznosti během stopové analýzy. Odtraněním lipidových sloučenin se
tvoří lepší tvary píků a retenční časy jsou reprodukovatelné, proto se tyto standardní provozní postupy snadno validují. Kromě toho, rychlá technologie srážení v jamkách Captiva NDLipids zajišťuje vysokou propustnost vzorků a snižuje prostoje přístroje, prakticky bez nutnosti vývoje metod na široké škále analytů.

  • preciznější a reprodukovatelnější kvantifikace odtraněním fosfolipidů a proteinů
  • zvýšená výnosnost díky prodloužené živostnosti kolon a čistším zdrojům iontů MS
  • jednoduchá 3 fázová procedura
  • k dispozici pouze velikost pórů 0,2 μm pro optimalizaci odstranění lipidů; doporučen methanol
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR