Tisk…

E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit

Dodavatel: VWR - Omega Bio-Tek
D3096-02EA 17930 CZK
D3096-02 D3096-00
E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit nabízí rychlou a snadnou metodu izolace genomové DNA z malých vzorků nebo vzorků o malých objemech pro konzistentní výsledky PCR a analytických testů. Díky reverzibilním vazebným vlastnostem materiálů na bázi oxidu křemičitého, rychlosti technologie centrifugačních minikolonek a specifickým pufrům systém umožňuje purifikaci genomové DNA až do velikosti 60 kb. Vzorky jsou nejprve lyzovány za denaturujících podmínek a pak aplikovány na kolonku HiBind MicroElute® Column, kde dochází k navázání DNA, zatímco zbytky buněk, hemoglobin a další proteiny jsou efektivně vymyty. Vysoce kvalitní DNA je možno z kolonky MicroElute® eluovat do 10 až 15 µl deionizované vody nebo elučního pufru.

  • purifikace genomové DNA ze vzorků o malých objemech a z malého množství buněk
  • purifikace vysoce kvalitní genomové DNA z široké škály vzorků
  • bez extrakce fenolem/chloroformem
  • purifikovaná DNA je vhodná pro většinu následných aplikací
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR