Tisk…

Soupravy pro izolaci genomové DNA z půdy, E.Z.N.A.® Mag-Bind® Soil DNA 96 Kit

Dodavatel: Omega Bio-Tek
Mag-Bind®
M5645-00EA 12840 CZK
M5645-00 M5645-01
Soupravy pro izolaci genomové DNA z půdy, E.Z.N.A.® Mag-Bind® Soil DNA 96 Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava pro izolaci genomové DNA z půdy Mag-Bind® Soil DNA 96 Kit, poskytuje rychlou a snadnou metodu izolace genomové DNA ze vzorků půdy s vysokým obsahem huminových kyselin v 96-jamkovém formátu. Vzorky půdy jsou nejprve umístěny do homogenizačních zkumavek s kuličkami, kde dojde k jejcih rychlé a důkladné homogenizaci. Po lyzi jsou odstraněny proteiny a nerozpustné částice. Posléze dojde k nastavení podmínek pro navázání a do roztoku jsou přidány částice Mag-Bind®, které na sebe naváží DNA. Po dvou rychlých promytích odstraňujících zbytky kontaminantů je čistá DNA eluována do eluačního pufru nebo do vody. Purifikovaná DNA je připravena k použití ve většině následných aplikací, jako jsou PCR, Southern blotting a analýza SNP.

  • Ceramic beads pre-aliquoted in a convenient 96-well format
  • Unique inhibitor removal reagent
  • Automation friendly

The Mag-Bind® Environmental DNA 96 Kit allows rapid and reliable isolation of high-quality DNA from soil and water samples. The Mag-Bind® Environmental DNA 96 Kit can isolate microbial DNA from yeast, fungi, and gram-positive or negative bacteria. Up to 96 one hundred mg soil samples can be processed in 120 minutes using automated liquid handlers or magnetic processors. Omega Bio-tek’s unique cHTR Reagent effectively removes humic acid and other PCR inhibitors allowing for purified DNA to be suitable for PCR, 16S sequencing, Whole Genome Sequencing, and Next-Generation Sequencing. There are no organic extractions, which reduces plastic waste and hands-on time to allow multiple samples to be processed in parallel.
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR