Tisk…

Soupravy pro izolaci genomové DNA z rostlin, E-Z 96® Plant DNA Kit

Dodavatel: VWR - Omega Bio-Tek
E-Z 96®
D1086-01EA 7040 CZK
D1086-01 D1086-02
Soupravy pro izolaci genomové DNA z rostlin, E-Z 96® Plant DNA Kit
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Souprava E-Z 96® Plant DNA Kit umožňuje rychlou a spolehlivou izolaci vysoce kvalitní buněčné DNA ze široké škály rostlinných druhů a tkání v 96-jamkovém formátu. Souprava E-Z 96® Plant DNA Kit využívá systému pufrů převzatých ze systému SP Plant DNA, jenž je vhodný pro širokou škálu rostlin, včetně druhů obsahujících neobvykle vysoké hladiny fenolických substancí nebo polysacharidů (například vzorky bavlníku, borovice nebo podzemnice). V každé jamce je možno do 1 hodiny zpracovat až 50 mg čerstvé tkáně, případně 12 mg suché tkáně. Systém kombinuje schopnost HiBind matrice reverzibilně vázat nukleové kyseliny s rychlostí a univerzálností E-Z 96® DNA destičky, což umožňuje odstranění polysacharidů, fenolických sloučenin a inhibitorů enzymů z lyzátů rostlinných tkání. Purifikovaná DNA je vhodná pro PCR, restrikční štěpení i hybridizační techniky.

  • izolace DNA z 96 vzorků do 90 minut
  • optimalizované pufry zaručují čistou DNA
  • bez organických extrakcí
  • purifikovaná DNA je vhodná pro většinu následných aplikací
  • E-Z 96® destička je vhodná pro většinu robotických izolačních jednotek
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR