Tisk…

Soupravy pro purifikaci PCR produktů, E.Z.N.A.® a E-Z 96® Cycle Pure

Dodavatel: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.® & E-Z 96®
D6492-02EA 6860 CZK
D6492-02 D1043-02 D6492-01 D6492-00 D6293-02 D6293-01 D6293-00
Soupravy pro purifikaci PCR produktů, E.Z.N.A.® a E-Z 96® Cycle Pure
Činidla pro nukleové kyseliny Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Soupravy E.Z.N.A.® Cycle Pure kit jsou navrženy pro rychlou purifikaci jedno-, případně dvouřetězcové DNA z PCR nebo jiných enzymatických reakčních směsí. Purifikační postup kompletně odstraňuje primery, nukleotidy, enzymy, soli a další nečistoty ze vzorků DNA. Soupravy E.Z.N.A.® Microelute Cycle Pure Kit jsou specificky určeny pro purifikaci PCR vzorků o malém elučním objemu od 10 do 15 µl. Souprava E-Z® 96 Cycle Pure Kit umožňuje současnou purifikaci až 96 PCR vzorků z paralelních amplifikací. Souprava E-Z® Cycle Pure Kit využívá vícejamkové technologie pro jak manuální, tak plně automatizované purifikace při vysokém počtu vzorků.

V-spin columns have an attached cap, while Q-spin columns are capless. The columns are otherwise identical in use and application.
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR