Tisk…

Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro filtraci rozpouštědla

Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™ Advance
738-0109EA 7190 CZK
738-0109 514-1099 738-0122 514-1096 514-1097 738-0131 738-0132 738-0121 738-0110 514-1098 513-0166 513-0164 513-0163 513-0169 513-0168 513-0167
Filtrační destičky AcroPrep™ Advance, 96-jamek, pro filtraci rozpouštědla
Mikrodestičky Destičky filtrační
Portfolio filtračních destiček AcroPrep™ Advance zahrnuje různé typy membrán a různé velikosti pórů což nabízí výborný výkon a obsáhlé možnosti při přípravě vzorků a pro vysoce výkonné screeningové aplikace. Jsou k dispozici s PTFE nebo PTFE membránou.

  • chemicky odolné materiály poskytují stabilní platformu pro zpracování vzorků v organických rozpouštědlech
  • nízká nespecifická vazba - inertní konstrukční materiály zajišťují kompletní obnovu vzorků
  • geometrie jamek zajišťuje rychlé, jednotnější filtrační rychlosti přes destičku se sníženým zadrženým objemem
  • geometrie jamek na výstupu umožňuje přímý průtok vzorků do zásobní destičky, což redukuje riziko kontaminace

Memmbrána PTFE (water wettable polytetrafluoroethylene) je víceúčelová hydrofilní membrána pro vodné, kyselé, bazické, neagresivní organické a agresivní organické roztoky. Membrána PTFE nabízí nízkou vazbu na proteiny a nízké hladiny extrahovatelných látek absorbujících UV záření.

Aplikace zahrnují metabolické studie, molekulární nebo lékové syntézní reakce, přípravu vzorků pomocí rozpouštědel a agresivní filtrační aplikace.

Dimenze
D׊×V (s víkem): 128×86×18 mm (pouze 350 μl)
D׊×V (bez víkem): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)

Spodní plocha jamek: 0,25 cm²
Doporučené provozní vakuum: ≥254 mm Hg
Doporučená odstředivá síla: 1500×g

Konstrukční materiály
Filtrační média: membrána PTFE (polytetrafluoroethylen), wwPTFE membrane (water wettable polytetrafluoroethylene) nebo membrána GHP (hydrofilní polypropylen)
Kryt destičky: PP
Víko: PS
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR