Tisk…

(1-Propynyl)tributyltin 96%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

L20201.03EA 1980 CZK
L20201.03 L20201.06
(1-Propynyl)tributyltin 96%
(1-Propynyl)tributyltin
Vzorec: C₁₅H₃₀Sn
MW: 329,12
Bod varu: 277 °C
Hustota: 1,082
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD01863650
CAS číslo: 64099-82-7
EINECS: 000-000-0
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR