Tisk…

Třepačky inkubované, 5000I a 5000IR

Dodavatel: VWR, part of Avantor

444-7109EA 237630 CZK
444-7109 VWRU10027-214 444-7112 VWRU97009-896
Třepačky inkubované, 5000I a 5000IR
Třepačky Třepačky inkubované
Inkubovaná/chlazené orbitální třepačky z řady VWR Collection 5000I/5000IR jsou navrženy k použití při třepacích a inkubačních aplikacích jako homogenizace buněčných kultur, studie rozpustnosti, bakteriální suspenze a exktrakce. Plošina třepačky s vysokou kapacitou je schopna pracovat při zatížení až do 22,7 kg. Mikroprocesorové ovládání s nastavitelnou rychlostí zaručuje konzistentní a rovnoměrný proces promíchávání. Jednotka zobrazí poslední nastavenou hodnotu a znovu se sama spustí, pokud dojde k přerušení napájení. Funkce pomalého náběhu rychlosti zaručuje plynulé a bezpečné zrychlení a dosažení nastavené hodnoty rychlosti. Systém třepání Accu-drive zajišťuje výjimečně dobrou regulaci rychlosti otáčení, přesnost, bezpečnost a odolnost. Systém průběžně sleduje rychlost třepání a automaticky ji udržuje na nastavené hodnotě, dokonce i při změně zatížení. Zobrazená rychlost otáčení je udržována s přesností 1% nastavené hodnoty rychlosti, pod 100 ot./min, ±1 ot./min.

  • tři samostatné LED displeje pro zobrazení rychlosti, teploty a času
  • zabudovaný časovač, 1 s až 160 h, zobrazuje uplynulý čas nebo odpočet nastavené doby, po dokončení programu jednotka automaticky vypne a zazní zvukový alarm
  • mikroprocesorově řízený PID regulátor teploty udržuje přesnou teplotu v rozsahu od laboratorní teploty +5... 65 °C (5000I) nebo od laboratorní teploty –15 °C (5000IR), změna hodnoty je možná v krocích po 1 °C, pamatuje si poslední nastavenou hodnotu i po vypnutí zařízení, po výpadku napájení jednotka sama obnoví svou činnost
  • systém nucené ventilace Opti-Flow zaručuje jedinečnou rovnoměrnost teploty
  • ochrana před přetížením - zvukový a vizuální signál při překážce nebo přetížení základní desky
  • polykarbonátové průhledné víko umožní pozorovat vzorky bez zásahů do teplotní atmosféry uvnitř jednotky, když je víko otevřeno, bezpečnostní okruh vypne provoz jednotky
  • shodné příslušenství s řadou VWR® shaker line

Zabudované čidlo zajistí, že při nerovnoměrném zatížení bude automaticky snížena rychlost míchání na bezpečnou hodnotu, aby nedošlo k rozlití nebo poškození vzorků. Výkonný třílůžkový excentrický pohon s bezkomutátorovým motorem je vhodný pro náročný nepřetržitý provoz při vysokém zatížení. Zařízení je sestrojeno s ohledem na ochranu vniřních součástí při náhodném rozlití. Základní desku třepačky lze vyjmout a snadno vyčistit vnitřní prostor. Systém nucené ventilace Opti-Flow využívá dva indukční ventilátory (5000I) nebo jeden velký ventilátor (5000IR) a vzduchové deflektory, a tak zajišťuje velice dobré rovnoměrné rozložení teploty a její stabilitu v prostoru. Teplotní čidlo jednotku automaticky vypne a aktivujte zvukový i vizuální alarm při teplotní odchylce ±1 °C od nastavené hodnoty. Režim kalibrace rychlosti teploty umožňuje uživateli provést automatickou kalibraci zobrazení rychlosti. Režim kalibrace teploty umožňuje uživateli kalibrovat jednotku podle externího zařízení pro měření teploty a sériové rozhraní RS232 zajišťuje obousměrnou komunikaci pro záznam dat a regulaci jednotky.

Informace o dodávce: s protiskluzovou podložkou, která je tvarovaná pro volitelnou univerzální desku (444-0967) a 2340 mm dlouhým přívodním kabelem. Příslušenství objednávejte zvlášť.
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR