Tisk…

2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

H64105.MDEA 914 CZK
H64105.MD H64105.06 H64105.03
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,04 g/mol
Bod tání: 48…55 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00052333
CAS číslo: 103962-10-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR