Tisk…

Třepačky reciproční, Advanced 3750

Dodavatel: VWR, part of Avantor


VWRU97003-588EA 0 CZK
VWRU97003-588 444-2934 VWRU97007-744 444-2947 444-2970 VWRU97003-612 VWRU97003-586 444-2937 444-2911 444-2936 444-2932 444-2930 444-2910 VWRU97003-590 444-2951 VWRU97003-602 444-2946 444-2953 VWRU97003-626 444-2935 444-2945 VWRU97003-594 444-2952 VWRU12985-054 444-2949 444-2948 444-2950 444-2931 VWRU89027-702 444-2933 444-7087 444-2909
Třepačky reciproční, Advanced 3750
Třepačky Třepačky reciprotační
Digitální třepačka s regulací pomocí mikroprocesoru je ideální pro široký rozsah procesů míchání, například studii rozpustnosti a procesy extrakce. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Systém zařízení průběžně sleduje rychlost třepání a automaticky ji udržuje na nastavené hodnotě dokonce i při změně zatížení.

  • dva nezávislé LED displeje pro zobrazení rychlosti a času
  • zabudovaný časovač, 1 s až 160 h, displej zobrazuje uplynulý čas míchání nebo odečet nastavené doby, automatické vypnutí a zvukový signál po dokončení programu
  • provozní teplota zařízení -10 až +60 °C (max. 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech

Zobrazená rychlost otáčení na displeji je udržována s přesností 1 % nastavené hodnoty rychlosti. Zařízení je, pro vyšší bezpečnost práce, dále vybaveno funkcí pomalého náběhu, kdy motor plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti. Zabudované čidlo zatížení umí rozpoznat, když je zařízení nerovnoměrně zatíženo, a automaticky tak sníží rychlost otáčení na bezpečnou hodnotu, aby se zabránilo rozlití vzorků nebo poškození. Režim kalibrace rychlosti umožňuje uživateli znovu kalibrovat displej pro zobrazení rychlosti a rozhraní RS232 umožňuje obousměrnou komunikaci pro zaznamenávání dat a regulaci jednotky.

Informace o dodávce: dodáváno společně s protiskluzovou gumovou podložkou, avšak bez nástavců pro uchycení vzorku. Příslušenství je nutné objednat zvlášť.

Upozornení: * desky mohou být použity s dvěma nosnými podpěrami (444-2965), které umožňují stohování desek na sebe s mezerou mezi deskami 254 mm (doporučeno pro desky vybrané velikosti)
**stohování desek se nedoporučuje pro modely 3750 nebo 5000

* desky mohou být použity s dvěma nosnými podpěrami (444-2965), které umožňují stohování desek na sebe. Mezi deskami vznikne mezera 254 mm (doporučeno pro desky vybrané velikosti)

**stohování desek se nedoporučuje pro modely třepaček 3750 nebo 5000
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR