Tisk…

L(+)-kyselina vinná ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

20715.290EA 2600 CZK
20715.290 20715.460 20715.368
L(+)-kyselina vinná ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®
L(+)-kyselina vinná
Vzorec: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Bod varu: 399 °C (1013 hPa)
Bod tání: 168…170 °C
Hustota: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064207
CAS číslo: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 12,09237
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/32/2297232.jpg

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR