Tisk…

Dimethyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL80430-5KG-FEA 12760 CZK
SIAL80430-5KG-F SIAL80430-25KG-F SIAL80430-500G-F
Dimethyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Dimethyldichlorsilan
Vzorec: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129,06 g/mol
Bod varu: 70 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –16 °C
MDL Number: MFCD00000491
CAS číslo: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR