Tisk…

Tripropyltin chloride

Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí

EHERC17893850EA 2210 CZK
EHERC17893850
Tripropyltin chloride
Tripropyltin chloride
Vzorec: C₉H₂₁ClSn
MW: 283,43 g/mol
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
MDL Number: MFCD00013610
CAS číslo: 2279-76-7
EINECS: 218-910-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR