Tisk…

Tripropyltin chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.08735.0005EA 19050 CZK
8.08735.0005 8.08735.9999
Tripropyltin chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tripropyltin chloride
Vzorec: C₉H₂₁ClSn
MW: 283,43 g/mol
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: –23 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
MDL Number: MFCD00013610
CAS číslo: 2279-76-7
EINECS: 218-910-3
UN: 2788
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Melting Point -23 °C
Molar Mass 283.43 g/mol
Boiling Point 123 °C (17.3 hPa)
Flash Point 95 °C
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR