Tisk…

Tetrabutylammonium chloride, Supelco®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

86852-50G-FEA 23930 CZK
86852-50G-F 86852-10G-F
Tetrabutylammonium chloride, Supelco®
Tetrabutylammonium chloride
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN
MW: 277,92 g/mol
Bod tání: 83…86 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00011635
CAS číslo: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR