Tisk…

Systémy sítovací, ultrazvukové

Dodavatel: VWR by Haver & Boecker

510-1276EA 105280 CZK
510-1276 510-1281 510-1275 510-1279 510-1280 510-1282 510-1274 510-1277
Systémy sítovací, ultrazvukové
Třepačky Stroje sítovací
Pomocí ultrazvukové frekvence, která působí na analytické síto, lze prosít vzorky prášků s dělícím faktorem ≤300 mikronů. Pro provádění takové analýzy je třeba připevnění alespoň jednoho HAVER analytického síta k systému měnícímu frekvenci.

Systém měnící ultrazvukovou frekvenci je složen z upevňovacího prstence, který je měničem spojen s generátorem. Generátor mění elektrickou energii na vysokofrekvenční energii, která je následně v měniči přeměněna na energii mechanickou a předávána na upevňovací prstenec. Zvukové vlny způsobí vysokofrekvenční kmitání rámu analytického síta. Toto kmitání je přenášeno na výplň síta, kde je rovnoměrně rozloženo.

Kmitání výplně síta snižuje odpor tření mezi částicemi a plochou. Díky tomu je sníženo riziko zablokování, a tedy dochází ke zvýšení propustnosti. Dochází ke zkrácení doby sítovacího cyklu. Výsledkem může být snazší sítování některých komplikovaných systémů a v některých případech může být tento systém jediný možný.
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR