Tisk…

Aceton ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Propanone

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83656.320EA 2350 CZK
83656.320 83656.290
Aceton ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg

Objevte snadný způsob vyhledávání chemikálií

Vyhledávejte chemikálie podle metody (HPLC, GC, stopové kovy, XRF atd.), podle značky (VWRc, Merck atd.) nebo podle kategorie produktů (standardy, chromatografie atd.)

Vyzkoušejte a zjistěte

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,2 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l

Objevte snadný způsob vyhledávání chemikálií

Vyhledávejte chemikálie podle metody (HPLC, GC, stopové kovy, XRF atd.), podle značky (VWRc, Merck atd.) nebo podle kategorie produktů (standardy, chromatografie atd.)

Vyzkoušejte a zjistěte

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR