Tisk…

Aceton, anhydrous (max. 0.01% H₂O) ≥99.8%

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Propanone

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83683.269EA 1261 CZK
83683.269 83683.290 83683.230
Aceton, anhydrous (max. 0.01% H₂O) ≥99.8%
Aceton

250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu

Vzorec: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <-20 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Čistota (GC) Min. 99,9 %
Kyselost Max. 0,0005 meq/g
Odparek Max. 0,0005 %
Voda Max. 0,0100 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR