Tisk…

Kyselina mravenčí ≥94.5%, high purity

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

0961-500MLEA 6750 CZK
0961-500ML 0961-100ML
Kyselina mravenčí ≥94.5%, high purity
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Bod varu: 100…101 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8,2…8.4 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119491174-37
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Purity ≥94.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR