Tisk…

n-Hexan ≥95%, PESTINORM® for pesticide residue analysis

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83661.320EA 5710 CZK
83661.320 83661.400 83661.290
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Bod tání: –94,3 °C
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg

For your Gaz or HPLC chromatography method

ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form

Ask for a quotation

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (on anhydrous substance) Min. 95,0%
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l

Objevte snadný způsob vyhledávání chemikálií

Vyhledávejte chemikálie podle metody (HPLC, GC, stopové kovy, XRF atd.), podle značky (VWRc, Merck atd.) nebo podle kategorie produktů (standardy, chromatografie atd.)

Vyzkoušejte a zjistěte

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR