Tisk…

Chlorid vápenatý, Supelco®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.02083.1000EA 31040 CZK
1.02083.1000 1.02083.0250
Chlorid vápenatý, Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 13,01660

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 740 g/l (20 °C)
Melting Point 772 °C
Molar Mass 110.98 g/mol
Boiling Point 1600 °C
Density 2.15 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR